Kadencja 2011-2014

Pełniona funkcja Nazwisko i imie
Prezes Kuś Sebastian
Wiceprezes Kampczyk Zofia
Wiceprezes Talar Tomasz
Skarbnik Kuśnierz Anna
Sekretarz Haładewicz Krystyna
Członek Hain Barbara
Członek Łubińska Danuta